HOEKOM MOET ONS BLOG?

by thecorporategonzo

Ek gaan dit erken ek het ‘n groot vet sug gekreun toe ek hoor ons moet op ‘n daaglikse basis blog.  Ek weet nie wat blog is nie. Ek weet nie hoe blog ‘n mens nie.  Ek het nog nooit ‘n blog gelees nie en nou moet ek blog. Blog is na my mening nie eers ‘n lekker woord nie. Dit blyk tog dat mense onder andere geleerdes van mening is dat blog veral goed is vir die joernalis-leser verhouding.  Ek het dit goed gedink om  bietjie te gaan navors oor watter waarde gereelde blogging vir  ons as aspirante joernaliste (kommunikasie student) inhou.

Die definisie van blogging is ‘n maklik-om-te-skep webbladsy en persoonlike aanlyn joernaal wat refleksies, kommentaar en links na ander webtuistes bevat.

 Blogging gee die geleentheid vir geleerdes, ingeligtes, opvoeders en selfs dood gewone mense in Orania (laasgenoemde stelling is slegs vir oordrewe doeleindes en die skrywer skryf onder korreksie: dit is nou as daar internet beskikbaar is in hierdie area) die platform en geleentheid om hulle sê te sê asook die blootstelling aan die opinie van ander. Die verhouding wat blogging skep tussen opinie lewer en opinie ontvang is stimuleerend vir enige beroep wat te doen het met mense en die simbiose van die samelewing. Die sogenaamdenon-geleerdes en joernaliste wat blog komplimenteer mekaar omdat volgens huidige debat wat gevoer word en Wilson Lowrey skrywer van “Mapping the Journalism blogging relationship” wys doodgewone bloggers joernaliste se foute en swakpunte uit deur die soewereiniteit van joernalistiek te verminder en die geleentheid te bied vir persone om stories te plaas oor genres wat andersins afgeskeep word as gevolg van interne (die manier hoe joernaliste die definisie van probleme beheer en die oplossing van probleme) en eksterne konflik. Daar bestaan egter nie konflik as gevolg van hierdie kritiek deur bloggers nie, maar dit moedig eerder joernaliste aan om aandag te gee aan feitlike korrektheid en eerlikheid.  Hierdie genres sluit in stories wat deur non-elite gedryf word en wat gespesialiseerdeinhoud bevat. Blogging en joernalistiek verskil baie. Blogging is deelnemend, die toon is formeel en is oorlaai met opinie. Joernalisitek is akkuraat, feitlik, regverdig en objektief.   

Daar is deesdae in sekere oorsese lande universitiesgrade in blogging (en nee ek oordryf nie nou nie), konferensies en simposiums word gehou oor blogging en etiek kodes word tans ontwikkel asook wetlike berskerming.

Blogs hou stories lewendig deur stories te sirkuleer. Dit bied ook ‘n platform waar berigte vanuit nuwe oogpunte beskou kan word en bied verskeie insigte. Dit gee ook die geleentheid vir nuuskamers om meer deursigtig en bereikbaar te word. Lesers kan makliker stories beantwoord deur hulle eie gedagtes en opinies oor stories te vorm as gevolg van ‘n insiggewende blog wat hulle gelees het. Blogs is ook ‘n voertuig vir die bekend maak van emosies en eie denke waarvoor daar nie altyd ruimte is in tradisionele joernalistiek nie en dit bied ook die geleentheid aan lesers om joernaliste se denkpatroon/menings raak te sien asook hulle persoonlikheid in hulle skryfwerk.

Korporasies wat blog wys aan lesers en kliënte dat hulle nie bloot net monolities funksioneer nie, maar samewerkende individue is met verskillende standpunte en dat hulle werklik iets in gemeen het met hulle kliënte.

Blogging kan ‘n medium word waar oop, intelligente en produktiewe publieke bespreking gevoer word, maar hierdie denke is dalk effe te optimisties na my mening as gevolg van die feit dat mens deur so baie opinies gekonfronteer word en die kwessie van geloofwaardigheid steek ook kop uit.   

Dit is vir ons as kommunikasie studente belangrik om te besef wanneer joernalistiek ‘n proses (deur gebruik te maak van mediums soos blogging) word en nie ‘n statiese produk nie sal die gehoor nie meer voel soos bloot ‘n passiewe verbruiker nie, maar bemagtigde kollegas met gedeelde belange.

Bemagtig jouself…blog

-Elphia Baard

Advertisements